جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان قم(آزمایشی)

city
   
 
  • معرفی فرآیندهای سازمانی حوزه صنعت

   معرفی فرآیندهای سازمانی حوزه صنعت


   معرفی فرآیندهای سازمانی حوزه صنعت

   1-  فرآیند صدور جواز تاسیس طرحهای تولیدی ،طراحی و مونتاژ

                برای دریافت مراحل فرآیند صدور جواز تاسیس لطفاً اینجا کلیک کنید

   2- فرآیند  تمدید جواز تاسیس طرحهای تولیدی ،طراحی و مونتاژ

                برای دریافت مراحل فرآیند تمدید جواز تاسیس لطفاً اینجا کلیک کنید

   3- فرآیند تغییر نام (انتقال )  جواز تاسیس طرحهای تولیدی ،طراحی و مونتاژ

                برای دریافت مراحل فرآیند تغییرنام (انتقال) جواز تاسیس لطفاً اینجا کلیک کنید

   4- فرآیند اصلاح مشخصات جواز تاسیس طرحهای تولیدی ،طراحی و مونتاژ

                برای دریافت مراحل فرآیند اصلاح مشخصات جواز تاسیس لطفاً اینجا کلیک کنید

   5- فرآیند تعیین مکان استقرار طرحهای تولیدی ،طراحی و مونتاژ

                برای دریافت مراحل فرآیند تعیین مکان استقرار طرحهای تولیدی ، طراحی و مونتاژ  لطفاً اینجا کلیک کنید

   6- فرآیند پیگیری اعطاء تسهیلات  طرحهای تولیدی ،طراحی و مونتاژ

                برای دریافت مراحل فرآیند پیگیری اعطاء تسهیلات  طرحهای تولیدی ، طراحی و مونتاژ  لطفاً اینجا کلیک کنید

   7- فرآیند صدور معافیت حقوق ورودی  ماشین آلات

                برای دریافت مراحل فرآیند صدور معافیت حقوق ورودی ماشین آلات  لطفاً اینجا کلیک کنید

   8- فرآیند بروزرسانی طرحهای نیمه تمام و تایید گزارش پیشرفت فیزیکی  طرحهای تولیدی ،طراحی و مونتاژ

                برای دریافت مراحل فرآیند بروز رسانی طرحهای نیمه تمام و تایید پیشرفت فیزیکی طرحهای تولیدی ، طراحی و مونتاژ  لطفاً اینجا کلیک کنید

   9- فرآیند ابطال جواز تاسیس طرحهای تولیدی ،طراحی و مونتاژ

                برای دریافت مراحل فرآیند ابطال  جواز تاسیس لطفاً اینجا کلیک کنید

   10- فرآیند صدور مجوز واردات ماشین آلات مستعمل ( ماده 42 )

                برای دریافت مراحل فرآیند صدور مجوزواردات ماشین الات مستعمل ماده 42  لطفاً اینجا کلیک کنید

    11- فرآیند صدور معافیت گمرکی ماشین آلات مستعمل

                برای دریافت مراحل فرآیند صدور معافیت گمرکی ماشین الات مستعمل  لطفاً اینجا کلیک کنید

    

    فرآیند تایید ماشین آلات جهت معافیت گمرکی

   فرآیند صدور و بروزرسانی پروانه بهره برداری

   فرآیند صدور، انتقال، بروزرسانی و تمدید جواز تاسیس

مجموع بازدیدها : 1,147,276
تعداد بازدید امروز : 525
آخرین به روزرسانی : 12:38  1398/03/01