جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان قم(آزمایشی)

city
   
 
  • معرفی فرآیندهای سازمانی حوزه معدن

   معرفی فرآیندهای سازمانی حوزه معدن

   معرفی فرآیندهای سازمانی حوزه معدن
    
    
   معرفی فرآیندهای سازمانی حوزه معدن

   1-  فرآیند تشخیص هویت متقاضی پروانه اکتشاف در سامانه کاداستر

                برای دریافت مراحل فرآیند تشخیص هویت متقاضی پروانه اکتشاف  لطفاً اینجا کلیک کنید

   2- فرآیند  صدور پروانه اکتشاف

                برای دریافت مراحل فرآیند صدور پروانه اکتشاف  لطفاً اینجا کلیک کنید

   3- فرآیند تمدید پروانه اکتشاف

                برای دریافت مراحل فرآیند تمدید پروانه اکتشاف  لطفاً اینجا کلیک کنید

   4- فرآیند انتقال پروانه اکتشاف

                برای دریافت مراحل فرآیند انتقال پروانه اکتشاف  لطفاً اینجا کلیک کنید

   5- فرآینداصلاح پروانه اکتشاف

                برای دریافت مراحل فرآیند اصلاح پروانه اکتشاف  لطفاً اینجا کلیک کنید

مجموع بازدیدها : 1,147,293
تعداد بازدید امروز : 542
آخرین به روزرسانی : 12:38  1398/03/01