X
یکشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۱۷ ۳۲۰
چچ

درس آموزی از حوادث

دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به حوادث روی داده در واحد های صنعتی و معدنی تحت پوشش خود اقدام به تدوین و ارسال فرم هایی در قالب درس آموزی از حوادث ، به واحد های ستادی و سازمان های استانی نموده تا به دست تمامی صنعتگران و معدنکاران برسد و از حوادث مشابه جلوگیری گردد.بدین منظور فرم های درس آموزی از حوادث در ذیل به جهت استفاده تمامی واحد های صنعتی و معدنی بارگذاری میگردد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 3.8052247365316
Query time: 3.0511879920959