X
چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۶:۱۶ ۱۶
چچ
فصلی نو در همکاریهای وزارت صمت با قرارگاه خاتمالانبیا/ همکاری مشترک در ده رشته حائز اولویت در حوزه داخلی سازی

در جلسه مشترک سرپرست وزارت صمت با فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا مطرح شد؛

فصلی نو در همکاریهای وزارت صمت با قرارگاه خاتمالانبیا/ همکاری مشترک در ده رشته حائز اولویت در حوزه داخلی سازی

در جلسه مشترک سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا(ص)، زمینه های همکاری مشترک در حوزههای مختلف صنعتی و معدنی مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه مشترک سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا(ص)، زمینه های همکاری مشترک در حوزههای مختلف صنعتی و معدنی مورد بررسی قرار گرفت.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 15.083845933278
Query time: 13.733762582143